Zobārstiem

Medicīnisko rentgena iekārtu elektrodrošības pārbaude un funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana (atbilstoši 2014.gada 19.augusta LR Ministru kabineta noteikumu Nr.482 „Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” prasībām):
• dentālajām rentgena iekārtām;
• pantomogrāfijas rentgena iekārtām.

Izotopisko un neizotopisko avotu un to apkārtnes vides fizikālā testēšana (darba zonas radiācijas monitorings) (atbilstoši 2013.gada 12.novembra LR Ministru kabineta noteikumu Nr.1284 „Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība” prasībām):
• visa veida jonizējošā starojuma medicīniskajam iekārtām.

Individuālo aizsardzības līdzekļu testēšana, nosakot svina (Pb) ekvivalentu un mehāniskos defektus (atbilstoši 2014.gada 19.augusta LR Ministru kabineta noteikumu Nr.482 „Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu” prasībām) un neindividuālo aizsardzības līdzekļu testēšana, nosakot svina (Pb) ekvivalentu un mehāniskos defektus:
• svina apkakles testēšana;
• svina priekšauta testēšana;
• svina aizsarga testēšana;
• lielo svina aizkaru testēšana;
• svina nesaturošo un videi draudzīgo aizsarglīdzekļu testēšana;
• citu materiālu testēšana (nosakot svina ekvivalentu un mehāniskos bojājumus).

Medicīnas iekārtu tehniskā uzraudzība (elektrodrošības pārbaude, funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana)atbilstoši 2017.gada 28.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.689 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”:
• rentgendiagnostikas iekārtām;
• zobārstniecības iekārtām;
• centrifūgām;
• pērļu vannām;
• šķīduma sildīšanas ierīcēm;
• sterilizācijas un dezinfekcijas ierīcēm (mazgabarīta ierīcēm, tai skaitā autoklāviem);
• medicīniskajām aukstumiekārtām, tai skaitā speciālajiem medicīniskajiem ledusskapjiem;
• visām citām medicīniskājām ierīcēm, kuru sastāvā ir kāds no iepriekš minētiem moduļiem.


Citi pakalpojumi:

• KNP – kvalitātes nodrošinājuma programmas izstrāde un nodrošināšana (atbilstoši 2014.gada 19.augusta LR Ministru kabineta noteikumu Nr.482 „Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” prasībām);
• sfigmomanometru (asinsspiediena mērītāju), manometru un neautomātisko svaru atkārtotā verificēšana, kā arī citas metroloģiskās pārbaudes (atbilstoši 2006.gada 5.decembra LR Ministru kabineta noteikumu Nr.981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” prasībām);
• klienta dokumentu sagatavošana un iesniegšana LR VARAM VVD Radiācijas drošības centrā Licences vai Reģistrācijas apliecības saņemšanai darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem (kā arī licences papildināšanai);
• rentgena iekārtas montāžas plāna izstrāde un saskaņošana ar radiācijas drošības un kodoldrošības ekspertu;
• radiācijas drošības un kodoldrošības eksperta pakalpojumi rentgena iekārtas montāžas plānu saskaņošanai;
• personāla, kurš strādā ar jonizējošā starojuma avotiem, iespējamās saņemtās jonizējošā starojuma dozas aprēķināšana;
• konsultācijas par laboratorijas pakalpojumiem un papildpakalpojumiem.


Jautājumu gadījumā, droši uzrunājiet!
 66 116 555 vai 28 645 645
  info@inlab.lv