Pakalpojumi

Ja rodas jautājumi par mūsu pakalpojumu klāstu, droši uzrunājiet mūsu klientu apkalpošanas speciālistus
66 116 555 vai 28 645 645
   info@inlab.lv


Medicīnisko rentgena iekārtu elektrodrošības pārbaude un funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana (atbilstoši 2014.gada 19.augusta LR Ministru kabineta noteikumu Nr.482 „Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” prasībām):

• angiogrāfijas rentgena iekārtām;
• datortomogrāfijas rentgena iekārtām;
• dentālajām rentgena iekārtām;
• fluorogrāfijas rentgena iekārtām;
• ķirurģiskajām rentgena iekārtām;
• mammogrāfijas rentgena iekārtām;
• mobilajām rentgena iekārtām automašīnās;
• pantomogrāfijas rentgena iekārtām;
• pārvietojamajām rentgena iekārtām;
• stacionārajām rentgena iekārtām.

Nemedicīnisko rentgena iekārtu kalibrēšana (atbilstoši 2014.gada 19.augusta LR Ministru kabineta noteikumu Nr.482 „Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu” prasībām) un elektrodrošības pārbaudes:

• bagāžas kontroles rentgena iekārtām;
• datortomogrāfijas rentgena iekārtām;
• defektoskopijas rentgena iekārtām;
• mobilajām rentgena iekārtām automašīnās;
• pārvietojamām rentgena iekārtām;
• rūpnieciskajām rentgena iekārtām;;
• stacionārajām rentgena iekārtām;
• zinātniskajām pētniecības rentgena iekārtām;
• citiem jonizējoša starojuma avotiem.

Izotopisko un neizotopisko avotu un to apkārtnes vides fizikālā testēšana (darba zonas radiācijas monitorings) (atbilstoši 2013.gada 12.novembra LR Ministru kabineta noteikumu Nr.1284 „Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība” prasībām):

• visa veida jonizējošā starojuma mediciniskajām iekārtām;
• visa veida jonizējošā starojuma nemediciniskajām iekārtā.

Radioterapeitisko iekārtu un kodolmedicīnas iekārtu elektrodrošības pārbaude un funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana (atbilstoši 2014.gada 19.augusta LR Ministru kabineta noteikumu Nr.482 „Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” prasībām) un kalibrēšana:

• kodolmedicīnas iekārtām;
• radioterapeitiskām iekārtām.

Virsmu radioaktīvo sasmērējuma mērījumi (atbilstoši 2002.gada 9.aprīļa LR Ministru kabineta noteikumu Nr.149 „Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu” prasībām):

• virsmas alfa, beta un gamma starojuma radioaktīvā sasmērējuma mērīšana.

Dozimetru, radiometru, terapijas jonizācijas kameras (atbilstoši 2008.gada 25.augusta LR Ministru kabineta noteikumu Nr.693 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu” prasībām) un dozas un laukuma reizinājuma mērītāju (pacientu dozas mērītāju) kalibrēšana (atbilstoši 2008.gada 25.augusta LR Ministru kabineta noteikumu Nr.693 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu” un LR Ministru kabineta noteikumu Nr.482 „Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” prasībām):

• aktivitātes mērītāja kalibrēšana;
• dozas un laukuma reizinājuma mēri’tāja (pacienta dozas mērītāja) kalibrēšana;
• terapijas jonizācijas kameras kalibrēšana;
• virsmas sasmērējuma mērīšanas iekārtas kalibrēšana;
• citu dozimetru un radiometru kalibrēšana.

Individuālo aizsardzības līdzekļu testēšana, nosakot svina (Pb) ekvivalentu un mehāniskos defektus (atbilstoši 2014.gada 19.augusta LR Ministru kabineta noteikumu Nr.482 „Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu” prasībām) un neindividuālo aizsardzības līdzekļu testēšana, nosakot svina (Pb) ekvivalentu un mehāniskos defektus:

• svina apkakles testēšana;
• svina priekšauta testēšana;
• svina gonādu aizsarga testēšana;
• svina svārku testēšana;
• svina aizsarga testēšana;
• svina gumijas testēšana;
• svina žaketes testēšana;
• svina cimdu testēšana;
• lielo svina aizkaru testēšana;
• lielā svina priekšauta testēšana;
• svina nesaturošo un videi draudzīgo aizsarglīdzekļu testēšana;
• citu materiālu testēšana (nosakot svina ekvivalentu un mehāniskos defektus).

Medicīnas iekārtu tehniskā uzraudzība (elektrodrošības pārbaude, funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana)atbilstoši 2017.gada 28.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.689 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”:

• visām noteikumos 23.pielikumā minētajām iekārtām un pārbaudēm;

• anestēzijas inhalācijas narkozes ierīcēm;
• elpināšanas ierīcēm (izņemot ar roku darbināmām ierīcēm);
• medicīnisko gāzu padeves centralizētajām sistēmām;
• ārējās sirds stimulācijas ierīcēm;
• defibrilatoriem;
• medicīniskajām elektrošoka ierīcēm;
• elektronarkozes (elektromiega) ierīcēm;
• lāzerķirurģiskajām un lāzerterapijas ierīcēm;
• fotokoagulācijas ierīcēm;
• augstfrekvences elektroķirurģiskajām ierīcēm;
• krioķirurģijas ierīcēm;
• mākslīgās asinsrites ierīcēm;
• hipotermijas ierīcēm;
• barokamerām un citām ierīcēm, kurām ir paaugstināta vai intermitējoša spiediena lietošana vairāk nekā pusei ķermeņa;
• neiromiostimulācijas ierīcēm (ārstnieciskās un diagnostiskās);
• augstspiediena injekciju ierīcēm;
• infūzijas un perfūzijas sūkņiem;
• intrakardiālu izmeklējumu ierīcēm (fonokardiogrāfijas, EKG un citiem intrakardiāliem izmeklējumiem);
• sterilizācijas un dezinfekcijas ierīcēm ar paaugstinātu spiedienu (stacionārās iekārtas, to skaitā autoklāvi);
• elektroapsildāmajām gultām un citām ķermeņa sildierīcēm;
• zīdaiņu inkubatoriem (stacionārajiem un pārvietojamajiem);
• dialīzes ierīcēm;
• magnētiskās rezonanses iekārtām;
• fizikālās elektroterapijas ierīcēm;
• apstarošanas ierīcēm (ultravioletā, infrasarkanā un cita starojuma);
• zīdaiņu fototerapijas ierīcēm;
• endoskopijas ierīcēm;
• pacientu monitoriem, pulsa oksimetriem;
• elektrokardiogrāfiem;
• spirogrāfijas iekārtām;
• skābekļa koncentratoriem;
• enterālas barošanas sūkņiem;
• centrifūgām;
• kardiotokogrāfijas iekārtām;
• kārsta gaisa sterilizatoriem;
• mazgāšanas dezinfekcijas ierīcēm;
• tvaika sterilizatoriem (autoklāviem);
• oftalmoloģiskajām ierīcēm;
• augstfrekvences elektroterapijas ierīcēm;
• transfuzioloģijas ierīcēm;
• elektroencefalogrāfijas ierīcēm;
• magnētiskās un ultraskaņas asinsplūsmas izmeklējumu ierīcēm;
• ultraskaņas terapijas iekārtām;
• ultraskaņas diagnostikas iekārtām;
• vakuumsūkņiem;
• visām citām medicīniskājām ierīcēm kuru sastāvā ir kāds no iepriekš minētiem moduļiem.


Ja jums rodas jautājumi par medicīnas ierīču iedalījumu klasēs I, IIa, IIb, III, droši uzrunājiet!
 66 116 555 vai 28 645 645
   info@inlab.lv


Citi pakalpojumi:

  • KNP – kvalitātes nodrošinājuma programmas izstrāde un nodrošināšana (atbilstoši 2014.gada 19.augusta LR Ministru kabineta noteikumu Nr.482 „Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” prasībām);
  • sfigmomanometru (asinsspiediena mērītāju), manometru un neautomātisko svaru atkārtotā verificēšana, kā arī citas metroloģiskās pārbaudes (atbilstoši 2006.gada 5.decembra LR Ministru kabineta noteikumu Nr.981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” prasībām);
  • klienta dokumentu sagatavošana un iesniegšana LR VARAM VVD Radiācijas drošības centrā Licences vai Reģistrācijas apliecības saņemšanai darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem (kā arī licences papildināšanai);
  • rentgena iekārtas montāžas plāna izstrāde un saskaņošana ar radiācijas drošības un kodoldrošības ekspertu;
  • radiācijas drošības un kodoldrošības eksperta pakalpojumi rentgena iekārtas montāžas plānu saskaņošanai;
  • personāla, kurš strādā ar jonizējošā starojuma avotiem, iespējamās saņemtās jonizējošā starojuma dozas aprēķināšana;
  • konsultācijas par laboratorijas pakalpojumiem un papildpakalpojumiem;
  • pacientu dozas uzskaites ieviešana medicīnas iestādēs, datu apstrāde un analīzes veikšana.