Laboratorijām

Nemedicīnisko rentgena iekārtu kalibrēšana (atbilstoši 2014.gada 19.augusta LR Ministru kabineta noteikumu Nr.482 „Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu” prasībām) un elektrodrošības pārbaudes:
• bagāžas kontroles rentgena iekārtām;
• datortomogrāfijas rentgena iekārtām;
• defektoskopijas rentgena iekārtām;
• mobilajām rentgena iekārtām automašīnās;
• pārvietojamām rentgena iekārtām;
• rūpnieciskajām rentgena iekārtām;;
• stacionārajām rentgena iekārtām;
• zinātniskajām pētniecības rentgena iekārtām;
• citiem jonizējoša starojuma avotiem.

Izotopisko un neizotopisko avotu un to apkārtnes vides fizikālā testēšana (darba zonas radiācijas monitorings) (atbilstoši 2013.gada 12.novembra LR Ministru kabineta noteikumu Nr.1284 „Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība” prasībām):

• visa veida jonizējošā starojuma medicīniskajām iekārtām;
• visa veida jonizējošā starojuma nemedicīniskajām iekārtām.

Virsmu radioaktīvo sasmērējuma mērījumi (atbilstoši 2002.gada 9.aprīļa LR Ministru kabineta noteikumu Nr.149 „Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu” prasībām):

• virsmas alfa, beta un gamma starojuma radioaktīvā sasmērējuma mērīšana.

Dozimetru un radiometru kalibrēšana (atbilstoši 2008.gada 25.augusta LR Ministru kabineta noteikumu Nr.693 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu” prasībām) un dozas un laukuma reizinājuma mērītāju (pacientu dozas mērītāju) kalibrēšana (atbilstoši 2008.gada 25.augusta LR Ministru kabineta noteikumu Nr.693 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu” prasībām):

• aktivitātes mērītāja kalibrēšana;
• radiometru kalibrēšana;
• virsmas sasmērējuma mērīšanas iekārtas kalibrēšana;
• citu dozimetru un radiometru kalibrēšana.

Individuālo aizsardzības līdzekļu testēšana, nosakot svina (Pb) ekvivalentu un mehāniskos defektus (atbilstoši 2014.gada 19.augusta LR Ministru kabineta noteikumu Nr.482 „Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu” prasībām) un neindividuālo aizsardzības līdzekļu testēšana, nosakot svina (Pb) ekvivalentu un mehāniskos defektus:

• svina apkakles testēšana;
• svina priekšauta testēšana;
• svina gonādu aizsarga testēšana;
• svina svārku testēšana;
• svina aizsarga testēšana;
• svina gumijas testēšana;
• svina žaketes testēšana;
• svina cimdu testēšana;
• lielo svina aizkaru testēšana;
• lielā svina priekšauta testēšana;
• svina nesaturošo un videi draudzīgo aizsarglīdzekļu testēšana;
• citu materiālu testēšana (nosakot svina ekvivalentu un mehāniskos defektus).


 Citi pakalpojumi:

• nemedicīnisko iekārtu elektrodrošības pārbaude;
• KNP – kvalitātes nodrošinājuma programmas izstrāde un nodrošināšana;
 sfigmomanometru (asinsspiediena mērītāju), manometru un neautomātisko svaru atkartotā verificēšana, kā arī citas metroloģiskās pārbaudes (atbilstoši 2006.gada 5.decembra LR Ministru kabineta noteikumu Nr.981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” prasībām);
• jonizējošā starojuma dozas jauda viena metra attālumā no jonizējošā starojuma avota (µSv/h) (iesnieguma aizpildīšanai reģistrācijai darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, radiācijas drošības eksperta atzinuma sagatavošanai u.c.);
• klienta dokumentu sagatavošana un iesniegšana LR VARAM VVD Radiācijas drošības centrā Licences vai Reģistrācijas apliecības saņemšanai darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem (kā arī licences papildināšanai);
• rentgena iekārtas montāžas plāna izstrāde un saskaņošana ar radiācijas drošības un kodoldrošibas ekspertu;
• radiācijas drošības un kodoldrošības eksperta pakalpojumi rentgena iekārtas montāžas plānu saskaņošanai;
• personāla, kurš strādā ar jonizējošā starojuma avotiem, iespējamās saņemtās jonizējošā starojuma dozas aprēķināšana;
• konsultācijas par laboratorijas pakalpojumiem un papildpakalpojumiem.


 Jautājumu gadījumā, droši uzrunājiet!
 66 116 555 vai 28 645 645
  info@inlab.lv