Akreditācijas

SIA “INLAB” laboratorija ir akreditēta un kompetenta veikt:

inspicēšanu kā A tipa inspicēšanas institūcija atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17020:2012 prasībām un Ministru kabineta noteikumiem (Nr.482, Nr.689 un Nr.981) reglamentētajā sfērā:
medicīnas ierīču tehniskā uzraudzība (funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes); sfigmomanometru, manometru un neautomātisko svaru atkārtotā verificēšana; radioloģisko ierīču funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana un elektrodrošības pārbaudes; radiodiagnostiskajās un radioterapeitiskajās manipulācijās lietojamo radioloģisko ierīču tehnisko parametru novērtēšana.


inspicēšanu kā A tipa inspicēšanas institūcija atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17020:2012 prasībām nereglamentētajā sfērā:
medicīnas ierīču tehniskā uzraudzība (funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes)


testēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām un Ministru kabineta noteikumiem (Nr.482 un Nr.1284) reglamentētajā sfērā:
izotopisko un neizotopisko jonizējošā starojuma avotu testēšana (darba vietas radiācijas monitorings); individuālo aizsarglīdzekļu pārbaude.
testēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām nereglamentētajā sfērā: izotopisko un neizotopisko jonizējošā starojuma avotu testēšana (darba vietas radiācijas monitorings), aizsargmateriāla testēšana, virsmas radioaktīva sasmērējuma mērījumu veikšana, medicīnisko un nemedicīnisko iekārtu elektrodrošības testēšana.


kalibrēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām un Ministru kabineta noteikumiem (Nr.482 un Nr.693) reglamentētajā sfērā:
dozimetru (tajā skaitā dozas un laukuma reizinājuma mērītāju, terapijas jonizācijas kameru) un radiometru kalibrēšana.


kalibrēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām nereglamentētajā sfērā:
medicīnisko un nemedicīnisko rentgena iekārtu kalibrēšana, dozimetru un radiometru kalibrēšana, radioterapeitisko iekārtu kalibrēšana, kodolmedicīnas iekārtu kalibrēšana.


SIA “INLAB” laboratorijai ir piešķirta licence darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem:
LR VARAM VVD Radiācijas drošības centrs piešķīris Licenci darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem (Nr. RD 17 JL 0006).

Apliecības