Pradžia

Daugiau nebereikia eikvoti tiek daug laiko, skambinant vienai bendrovei po kitos, siekiant susitarti dėl būtinų patikrų, nes pagaliau Latvijoje yra visiškai nepriklausoma „INLAB” inspekcija / laboratorija, kuri yra kompetentinga ir turi teisę patikrinti visų rūšių radiologijos ir įvairaus pobūdžio kitą medicinos ir ne medicinos įrangą/ prietaisus pagal visus Sveikatos inspekcijos, Radiacinės saugos centro ir Vartotojų teisių apsaugos centro reikalavimus.
RAB „INLAB” darbuotojai atliks visa, kas būtina, kad Jūs maksimaliai sutaupytumėte savo laiką ir pinigus