Paziņojums

Informatīvs paziņojums

SIA “INLAB” ir akreditēta veikt aktīvu II a, aktīvu II b un aktīvu III klases medicīnas ierīču elektrodrošības pārbaudes atbilstoši 2017.gada 28.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 689 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” (turpmāk – Noteikumi) 23. pielikuma prasībām, kā arī medicīnas ierīču elektrodrošības pārbaudes atbilstoši Noteikumu 168. punkta un medicīnisko ierīču ražotāja tehniskās dokumentācijas prasībām.

Tāpat SIA “INLAB” ir akreditēta veikt in-vitro, I klases medicīnas ierīču, kā arī medicīnā lietojamo nemedicīnisko ierīču elektrodrošības pārbaudes.

Informējam, ka attiecībā uz daļu no in-vitro, I klases medicīnas ierīcēm, kā arī medicīnā lietojamajām nemedicīniskajām ierīcēm, SIA “INLAB” izdotajos elektrodrošības pārbaudes pārskatos sniegta nekorekta atsauce uz Noteikumiem. Līdz ar iepriekš minēto, gadījumā, ja Jums ir nepieciešama attiecīgo pārskatu aizvietošana, aicinām sazināties ar SIA “INLAB”.

Tāpat ar prieku Jums palīdzēsim arī citos gadījumos, kad Jums ir kādi jautājumi saistībā medicīnas un medicīnā lietojamo ierīču elektrodrošības un citām pārbaudēm.

Paldies, ka esat kopā ar mums!

Kopā mēs veidojam Jūsu un Jūsu klientu drošību!

Ar sveicieniem SIA “INLAB” kolektīvs

Akreditācijas

SIA “INLAB” laboratorija ir akreditēta un kompetenta veikt:

inspicēšanu kā A tipa inspicēšanas institūcija atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17020:2012 prasībām un Ministru kabineta noteikumiem (Nr.482, Nr.689 un Nr.981) reglamentētajā sfērā:
medicīnas ierīču tehniskā uzraudzība (funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes); sfigmomanometru, manometru un neautomātisko svaru atkārtotā verificēšana; radioloģisko ierīču funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana un elektrodrošības pārbaudes; radiodiagnostiskajās un radioterapeitiskajās manipulācijās lietojamo radioloģisko ierīču tehnisko parametru novērtēšana.


inspicēšanu kā A tipa inspicēšanas institūcija atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17020:2012 prasībām nereglamentētajā sfērā:
medicīnas ierīču tehniskā uzraudzība (funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes)


testēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām un Ministru kabineta noteikumiem (Nr.482 un Nr.1284) reglamentētajā sfērā:
izotopisko un neizotopisko jonizējošā starojuma avotu testēšana (darba vietas radiācijas monitorings); individuālo aizsarglīdzekļu pārbaude.
testēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām nereglamentētajā sfērā: izotopisko un neizotopisko jonizējošā starojuma avotu testēšana (darba vietas radiācijas monitorings), aizsargmateriāla testēšana, virsmas radioaktīva sasmērējuma mērījumu veikšana, medicīnisko un nemedicīnisko iekārtu elektrodrošības testēšana.


kalibrēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām un Ministru kabineta noteikumiem (Nr.482 un Nr.693) reglamentētajā sfērā:
dozimetru (tajā skaitā dozas un laukuma reizinājuma mērītāju, terapijas jonizācijas kameru) un radiometru kalibrēšana.


kalibrēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām nereglamentētajā sfērā:
medicīnisko un nemedicīnisko rentgena iekārtu kalibrēšana, dozimetru un radiometru kalibrēšana, radioterapeitisko iekārtu kalibrēšana, kodolmedicīnas iekārtu kalibrēšana.


SIA “INLAB” laboratorijai ir piešķirta licence darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem:
LR VARAM VVD Radiācijas drošības centrs piešķīris Licenci darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem (Nr. RD 17 JL 0006).

Apliecības